Prosimy aby na poszczególne zakładki wchodzić ze strony głównej.

W dniu 26.11.2015 sekretarait będzie czynny do godziny 16.00
PROGRAM PROFILAKTYCZNY
„Bezpieczna droga do MDK i do domu”

Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest:
• Sprawdzić bezpośrednio przed zajęciami, czy odbywają się one w danym dniu
Zajęcia mogą być odwołane z powodu nieobecności nauczyciela w pracy
• Oddać dziecko pod opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem od rozpoczęcia do zakończenia zajęć.
• Punktualnie odebrać dziecko po zajęciach.
• W jednostkowych sytuacjach losowych lub w przypadku przerwy w uczęszczaniu na zajęcia ze względu na chorobę dziecka lub całkowitą rezygnację - powiadomić sekretariat MDK.


 WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016
„ROKU OTWARTEJ SZKOŁY”
Życzymy radości i sukcesów!!!!!

 

UWAGA

O TERMINIE ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ TANECZNYCH:
• TANIEC Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI
• TANIEC NOWOCZESNY
• TAŃCE ŚWIATA
ZOSTANĄ PAŃSTWO POINFORMOWANI PRZEZ SEKRETARIAT MDK


  
strona główna

UWAGA!!!
Niezgłoszenie się uczestnika
na 4 kolejne zajęcia
bez usprawiedliwenia
jest jednosznaczne z rezygnacją z zajęć.

OFERTA ZAJĘĆ
gry i zabawy integracyjne
tańce
język niemiecki
zajęcia teatralne
bielańska kapituła ośmiu
matematyka
studio piosenki
studio muzyczne
modelarstwo
instrumenty pełne muzyki
dżwięk i gest
malarstwo - plastyka
gry sportowe i gimnastyka
zajęcia fotograficzne
muzyczny zespół
integracyjny "Brawo"

rytmika
plastyka - rękodziełka/ceramika
ceramika
praca na scenie
gry sportowe i gimnastyka(tenis)
harcerstwo


 
o nas
 
aktualności
 
dokumenty
 
sekretariat
 
pracownicy
 
kontakt
 
tygodniowy rozkład zajęć
 
REKRUTACJA
 
CERTYFIKAT
 
Pismo Kuratorium Oświaty
w Warszawie
w sprawie dopalaczy
 
 
 
 

Copyright © Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak