Aktualności

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCAHARMONOGRAM

Rekrutacja 2016/2017

Zapisy kandydatów kontynuujących - tegorocznych uczestników, zamierzających kontynuować zajęcia w naszym MDK:
 • Rejestracja w systemie elektronicznym http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
      w dniach od 16 V 2016 r., godz. 12.00 do 24 V 2016 r., godz. 12.00
 • Składanie wydrukowanych deklaracji kontynuacji, podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
      w dniach od 16 V 2016 r., godz. 12.00 do 24 V 2016 r., godz. 16.00
 • Zapisy nowych kandydatów:
 • Rejestracja w systemie elektronicznym http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
      w dniach od 25 V 2016 r., godz. 16.00 do 13 VI 2016 r., godz. 12.00
 • Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych deklaracji, podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
      w dniach od 30 V 2016 r., godz. 10.00 do 13 VI 2016 r., godz. 19.00

 • Zapraszamy na zajęcia