Oferta zajęć

gry i zabawy integracyjne

Nauczyciel: Emilia Polańska

Głównym zadaniem zajęć jest wychodzenie ku potrzebom dziecka, rozwijanie i wspomaganie jego naturalnych potrzeb i zdolności zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Chciałbym, aby zajęcia opierały się na różnorodnych działaniach praktycznych, przede wszystkim na ciekawym spędzeniu czasu wolnego, utrwalaniu w wychowanku nawyku czynnego spędzania czasu wolnego. W czasie zajęć będziemy: uczyć się i utrwalać tradycyjne zabawy, poznawać zasady gier stolikowych - planszowych, memory. Bawić się przy piosenkach i muzyce z naśladowaniem, bawić się przy pomocy chusty Klanzy, uczyć się zręczności ruchowych, będą zawody drużynowe, w parach przy użyciu woreczków, miękkich piłek - małych i dużych, miękkich gąbek. Bawić się przy pomocy kolorowego tunelu, przechodzić samemu, później z różnymi przeszkodami. Zabawy i zadania konstrukcyjne polegające na budowaniu ciekawych obiektów, np.z gąbek czy innych materiałów.


wiek: 3-12 lat

zajęcia sportowe

Nauczyciel: Ewa Waśkiewicz

Dla młodszych
Podstawowe elementy gimnastyki:
 • - ćwiczenia na materacach, ławeczkach, drabinkach,
 • - ćwiczenia z przyborami: skakanki, kółka, szarfy, woreczki, piłki itp.,
 • - zabawy i gry zespołowe.

wiek: 5-6 lat

Dla starszych
  Doskonalenie podstawowych elementów gimnastyki:
  • - ćwiczenia wolne – materace, ławeczki, drabinki,
  • - ćwiczenia z przyborami,
  • - zabawy i gry zespołowe.

  wiek: 7-11 lat

tenis stołowy

Nauczyciel: Ewa Waśkiewicz

 • - doskonalenie gry w tenisa stołowego
 • - znane gry i zabawy zespołowe

wiek: 10-16 lat

zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

Nauczyciel: Ewa Waśkiewicz

  Zajęcia prowadzone w formie gier i zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów mają na celu:
 • •pomoc w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy,
 • •korygowanie zaburzeń statyki ciała,
 • •wzmacnianie partii mięśni osłabionych,
 • •rozciąganie partii mięśni przykurczonych,
 • •wyrównywanie odchyleń postawy,
 • •wyrabianie prawidłowego wysklepienia stopy,
 • •stosowanie ćwiczeń zwiększających zakres ruchu wszystkich stawów, zwiększenie wydolności układu oddechowego i krążenia,
 • •poprawienie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

wiek: 5-7 lat

zajecia taneczne

Nauczyciel Ewa Waśkiewicz

Zajęcia mają na celu rozwijanie takich umiejętności i cech jak koordynacja ruchowa, izolacja ciała, poczucie rytmu oraz elastyczność ciała. Dzieci uczą się podstawowych kroków w rytmach disco, hip –hop, tańca współczesnego oraz tańców latynoamerykańskich, a także nabywają wiedzę i umiejętności z podstaw tańca klasycznego. Podział na grupy wiekowe w zależności od zgłoszeń.

wiek: 3-15 lat

rytmika

Nauczyciel: Katarzyna Jakóbczak-Drążek

Atrakcyjne zabawy muzyczno-ruchowe. Razem śpiewamy piosenki, gramy na instrumentach dziecięcych, słuchamy wspaniałej muzyki. Rozwijamy wyobraźnię i wrażliwość muzyczną. pracujemy nad głosem dziecka, uwrażliwiamy na barwę i dynamikę dźwięków. Odkrywamy drzemiące w dzieciach zdolności muzyczne.

wiek: 3-4 lat

dźwięk i gest

Nauczyciel: Anna Piskorek-Atys

Zajęcia kształcące słuch muzyczny i fonematyczny oraz doskonalące koordynację wzrokowo - słuchowo - ruchową. Zajęcia rozwijają aparat mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe i emisyjne. Kształcą umiejętności twórczego współdziałania w grupie. Wpływają na wszechstronny rozwój psychomotoryczny, emocjonalny, społeczny i duchowy dziecka. W trakcie zajęć dziecko nabędzie następujące umiejętności:

 • - poprawnie reaguje na zmianę tempa, dynamiki, artykulacji i metrum w muzyce;
 • - zauważa zmiany w melodii i w przebiegu rytmicznym;
 • - chętnie i poprawnie śpiewa piosenki: indywidualnie i w grupie;
 • - potrafi grać i akompaniować na instrumentach dziecięcych (Instrumentarium Orffa);
 • - improwizuje głosem, ruchem oraz na instrumencie, swobodnie i z ograniczoną swobodą wyboru;
 • - chętne bierze udział w zabawach twórczych: improwizacji ruchowej, wokalnej i na instrumentach;
 • - nabędzie dbałości o estetykę ruchu;
 • - potrafi poruszać się i zaplanować ruch w przestrzeni, skoordynować ruch z pulsem słuchanej muzyki;
 • - zna podstawowe kroki i elementarne figury opracowanych tańców;
 • - wyrobi i rozwinie pozytywne społeczne zachowania (asertywność, empatię, odpowiedzialność, samodzielność, współdziałanie w grupie, samokontrolę, samoocenę);
 • - podniesie ogólną sprawność fizyczną i motorykę;
 • - rozwinie indywidualne uzdolnienia i zainteresowanie muzyką
 • - przygotuje się egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej.

wiek: 5-7 lat

instrumenty pełne muzyki

zajęcia prowadzi p. Katarzyna Jakóbczak-Drążek

Zabawy ruchowe przy muzyce, śpiewanie, a przede wszystkim granie na dziecięcych instrumentach perkusyjnych - marakasach, bębenkach, tamburynach, klawesach, trójkątach, dzwonkach (czasem mylnie nazywanych cymbałkami) itp. Na zajęciach akompaniujemy do piosenek i tańców, towarzyszymy utworom z muzyki klasycznej. Nie brak również miejsca dla muzyki rozrywkowej. Próbujemy tworzyć utwory grając na przedmiotach przyniesionych z kuchennych zakamarków - łyżkach, szklankach, pokrywkach. Sprawdzamy, jak brzmią kubki po jogurtach, uderzane o siebie plastikowe zakrętki od butelek, jakie dźwięki można wydobyć z torebki foliowej i innych przedmiotów wyrzucanych zwykle do kosza na odpady. Najważniejsza jest jednak radość płynąca ze wspólnego działania i coraz ładniejszego brzmienia naszego zespołu - orkiestry.

wiek: 5-6 lat

zespół muzyczny

Nauczyciel: Łukasz Stępniewicz

W skład zespołu wchodzą instrumenty: perkusja, gitara basowa, dwie gitary klasyczne, pianino (instrumenty klawiszowe), trzy wokale. Zespół docelowo będzie wykonywał utwory z pogranicza muzyki rozrywkowej, zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie różnych form i gatunków muzycznych. Na zajęciach będzie miała miejsce praca nad warsztatem instrumentalno–wokalnym, aranżacją zespołową oraz podstawami kompozycji. Zajęcia będą uzupełniane o teorie, zasady muzyki, harmonii i instrumentacji w kontekście pracy w zespole.

wiek: 10-20 lat

studio piosenki

Nauczyciel: Anna Szaja

Każdy człowiek jest niepowtarzalny i wyjątkowy. Każdy człowiek ma swój niepowtarzalny i wyjątkowy głos. Trzeba go tylko dobrze poznać. Podczas trwania zajęć uczestnicy będą pracować nad poprawną emisją głosu, artykulacją, dykcją, prawidłowym oddechem oraz zapoznają się z zasadami higieny głosu. Ponadto uczestnicy będą mieli szansę rozwinąć swoją wrażliwość muzyczną poprzez zapoznanie się z różnymi stylami muzycznymi. Zajęcia obejmują interpretację utworów, pracę z mikrofonem, a także przygotowanie do przeglądów i konkursów muzycznych. Podział na grupy w zależności od wieku i predyspozycji.

wiek: 8-20 lat

studio muzyczne

Nauczyciel: Łukasz Stępniewicz

Nauka gry na gitarze oraz instrumentach klawiszowych. Program obejmuje również naukę z zakresu zasad muzyki oraz ogólnej wiedzy muzycznej dotyczącej gatunków oraz stylów w muzyce klasycznej i rozrywkowej. Zajęcia odbywają się w grupie, w miłej i sympatycznej atmosferze, dzięki której uczeń kształci swoją wrażliwość i estetykę muzyczną.

wiek: 10-19 lat

zajęcia teatralne

Nauczyciel: Ewa Trochim

Zajęcia prowadzone w oparciu o improwizację aktorską. Nauka konkretnych sposób analizy tekstu i sposobów zabawy sceną. Zapoznanie elementów przygotowania emocjonalnego i narzędzia aktorskiego. Tworzenie przedstawień teatralnych, zabawa w prawdziwy teatr. Zapoznanie z poezją dla dzieci i najpiękniejszymi bajkami. Poznanie teatru od zera. Ożywianie wszystkich rekwizytów, znajdujących się w naszym otoczeniu. Tworzenie nowego świata i wnikanie w kreowaną rzeczywistość. Odkrywanie fascynującego świata teatru. Tematyka spotkań dostosowana do zainteresowań uczestników, sprzyjająca współdziałaniu w zespole, nauce kreatywności i odpowiedzialności za swoje działania. Podział na grupy w zależności od wieku i predyspozycji.

wiek: 3-15 lat

plastyka/fotografia

Nauczyciel: Waldemar Oder

W oparciu o zasady kompozycji, budowy obrazu i doboru kolorystycznego uczymy się pracować na manualnym trybie aparatu cyfrowego tak, aby świadomie posługiwać się czasem, przysłoną oraz czułością-iso aparatu. Tworzymy artystyczne obrazy, często inspirując się pracami wielkich mistrzów z dziedziny malarstwa, fotografii, plakatu i filmu. Realizujemy również filmy poklatkowe z wykorzystaniem wcześniej zaplanowanych kadrów. Pracujemy zarówno w studio jak i w plenerze.

wiek: 10-17 lat

zajęcia techniczno-plastyczne-modelarstwo

Nauczyciel: Waldemar Oder

Budujemy modele, formy przestrzenne - zajmujemy się szeroko pojętą bryłą. Możemy zrobić i statek kosmiczny i domek dla lalek, a także wyrzeźbić autoportret. Rozwijamy zdolności manualne, poszerzamy horyzonty, uczymy się i świetnie bawimy. Materiały, z których korzystamy są w głównej mierze recyclingowe: karton, pudełka, pojemniczki plastikowe, patyczki - wszystko co pod ręką, wszystko z czego można zrobić cokolwiek. Na zajęciach zapoznajemy się z narzędziami i sposobami ich użytkowania.

wiek: 9-15 lat

plastyka - ceramika

Nauczyciel: Waldemar Oder

Cel zajęć: rozwijanie umiejętności manualnych, a także rozbudowywanie i wspomaganie aktywności twórczej uczestników, nauka myślenia kreatywnego, poszukiwanie i dążenie do odkrywania własnych preferencji estetycznych, alternatywa dla gier komputerowych i telewizji, połączenie nauki z przyjemnością. Praca z gliną i masą solną. Wykonywanie przedmiotów użytkowych, jak: talerzyki, kubeczki, miseczki i wielu pięknych przedmiotów dekoracyjnych. Podział na grupy w zależności od wieku i predyspozycji.

wiek: 5-18 lat

malarstwo - plastyka

Nauczyciel: Andrzej Ziomek

Zajęcia przeznaczone dla lubiących rysować, malować i pragnących doskonalić umiejętności i wiedzę w tym zakresie, a także dla chcących stawiać „pierwsze kroki” w barwnej i obszernej dziedzinie sztuk plastycznych. Program zajęć dostosowany do wieku i poziomu rozwojowego oraz indywidualnych predyspozycji i potrzeb związanych z wiekiem i doświadczeniem. Nauka podstaw kompozycji na płaszczyźnie w technikach malarskich akwarela, tempera, akryl, pastele, technikach rysunkowych (ołówek, grafit, węgiel, tusz i piórko, rysunek pędzlem), graficznych (monotypia, linoryt) i innych (kolaż). Realizacja prac o charakterze tematycznym z nauką zasad prawidłowego komponowania, proporcji i swobodnego wyrażania siebie – w zgodzie z kanonem sztuki. Przykłady realizowanych tematów: słoń-studium rysunkowe, dzikie koty- malarstwo w technikach łączonych, zaczarowany świat Mozarta - inspiracje twórczością kompozytora kolorowy rysunek). W trakcie roku szkolnego dobór tematów związany z kalendarzem (tradycyjne święta, ważne rocznice, lokalne wydarzenia. Prace wykonywane podczas zajęć indywidualnie i (niekiedy) grupowo, np. obrazy na płótnie dużego formatu są regularnie prezentowane na wystawach w galerii MDK i poza nią, a także biorą udział w konkursach dzielnicowych, warszawskich i ogólnopolskich.

wiek: 3-17 lat

plastyka - rękodziełka

Nauczyciel: Małgorzata Gajak

"Rękodziełka" to zajęcia dla osób cierpliwych i ciekawych różnych rozwiązań plastycznych, będziemy na tych zajęciach poznawać takie techniki jak decoupage, tworzyć biżuterię z filcu, poznamy podstawy szycia i wiele wiele innych. Zajmiemy się samodzielnym tworzeniem ozdób i ozdabianiem rzeczy już gotowych. Chcemy stworzyć zajęcia stanowiące alternatywę dla gier komputerowych i telewizji, zajęć przyjaznych, łączących rozwój z doskonałą zabawą. Liczy się radość dziecka z efektu końcowego oraz samego procesu tworzenia.

wiek: 6-18 lat

matematyka

Nauczyciel: Ryszard Ogrzewała

Przygotowanie uczniów do sprawdzianów i egzaminów. Praktyczne utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach matematyki, rozwijanie pamięci oraz sprawności rachunkowej, nabywanie wiedzy z różnych źródeł. Kształtowanie umiejętności określonych w standardach: rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce, korzystanie z informacji.

wiek: 10-19 lat

język niemiecki

Nauczyciel: Anna Imszenik

Zakres materiału leksykalnego:
szkoła, rodzina. przyjaciele i znajomi, posiłki, moda, podróż, informacje o krajach niemieckojęzycznych, tematy i materiały okazjonalne.
- Podstawowe zagadnienia gramatyczne.
- Rozwijanie wszystkich sprawności językowych na poziomie podstawowym – czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie.
- Metody aktywizujące, sytuacyjne, gry dydaktyczne, problemowe, graficznego zapisu

wiek: 10-15 lat

Programowanie w języku Scratch

Nauczyciel: Robert Błądkowski

- Wprowadzenie pojęcia algorytmu (przepisu działania) oraz programu (zapisu zrozumiałego dla komputera) na przykładach znanych uczniom z życia.
- Poznanie środowiska Scratch.
- Opracowanie projektu prostej animacji.
- Implementacja prostej animacji w środowisku Scratch.
- Opracowanie projektu prostej gry typu zbieranie skarbów.
- Poznanie poleceń i konstrukcji języka Scratch.
- Opracowanie projektu prostego programu do grania dźwięków gamy i prostej melodii.
- Opracowanie projektu programu utrwalającego podział zwierząt na ptaki, ssaki, owady itp.
- Wprowadzenie instrukcji warunkowej.
- Opracowanie projektu prostej gry logicznej –turnieju wiedzy.
- Zastosowanie instrukcji warunkowej.
- Wprowadzenie pojęcia zmiennej.
- Wprowadzenie algorytmu tabliczki mnożenia.
- Opracowanie projektu gry logicznej.
- Stosowanie instrukcji warunkowej.

wiek: 8-12 lat

harcerstwo

Zajęcia w piątki:
Drużyna Wędrownicza "Granaty" - godz. 18.30-20.30

Zajęcia w soboty:
Drużyna harcerska - godz. 11.00-12.30
Gromada zuchy "Bajkowa Gromada"- godz. 11.00-12.30

Strona szczepu 423 WDHiGZ "DĄBROWA" im. prof. hm. A. KAMIŃSKIEGO