Rekrutacja 2017/2018

Zapisy na wolne miejsca dla nowych kandydatów
• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
w dniach od 1 IX 2017 r., godz 12.00
• Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych wniosków,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
w dniach od 1 IX 2017 r., godz. 12.00

Harmonogram oraz informacja dla kandydatów pod adresem:
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze